Wytyczne redakcyjne dla autorów

Prezentujemy Państwu wytyczne redakcyjne, które obowiązują wszystkich autorów nadsyłających teksty do publikacji w naszym wydawnictwie. W przypadku pytań prosimy kontaktować się z redaktorami merytorycznymi.

Publikacja jako spis bibliograficzny

Przypisy i bibliografia załącznikowa

Zalecenia formalne