Działalność wydawnicza PBW w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach swoją działalność wydawniczą rozpoczęła w czerwcu 2006 roku. Uzyskano wówczas nr ISBN, a biblioteka została zarejestrowana jako wydawca przez Krajowe Biuro ISBN (pracownia BN) i widnieje w bazie adresowej ISBN. 
Obecnie przygotowujemy do druku i wielokrotnie sami drukujemy, wszyskie publikacje PBW. Prowadzimy cały proces wydawniczy, poczynając od bezpośredniego kontaktu z autorem, poprzez wszystkie prace redakcyjne (redakcja merytoryczna, korekta, redakcja techniczna), projektowanie i opracowanie szaty graficznej, skład DTP, aż po - niejednokrotnie - druk i oprawę. Przy większych projektach druk i oprawę zlecamy zewnętrznej drukarni. Wydajemy książki, broszury, akcydensy zarówno w formie tradycyjnej, jak i w postaci dokumentów elektronicznych.  Do chwili obecnej drukiem ukazało się 48 tytułów, a w formie elektronicznej (płyty CD) - 23. Na działalność wydawniczą składają się: 
- artykuły samoistne 
- publikacje zbiorowe
- bibliografie i zestawienia bibliograficzne 
- informatory 
- przewodniki po zbiorach własnych 
- katalogi wystaw 
- publikacje okolicznościowe    

Grono autorów, to nie tylko bibliotekarze PBW, ale także pracownicy naukowi, samorządowi, nauczyciele. 
Zachęcamy koleżanki i kolegów bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych praktyką bibliotekarską do współpracy. Teksty nadesłane przez autorów, przygotowane zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi, będziemy starannie analizowali. Po akceptacji komitetu redakcyjnego, zostaną opublikowane w formie tradycyjnej bądź elektronicznej, w ramach publikacji zbiorowych lub samoistnych.
Wszystkie publikacje, niezależnie od formy wydania, udostępniamy w pełnotekstowej bazie Pedagogicznej Biblioteczki Cyfrowej.
Nasze publikacje rozpowszechniamy (nieodpłatnie) i promujemy zarówno w środowisku lokalnym, jak i na terenie całego kraju.
Działalność wydawnicza PBW, nie jest działalnością dochodową, w związku z tym nie oferujemy naszym autorom wynagrodzeń autorskich, ale również nie pobieramy żadnych opłat pokrywających koszty procesu wydawniczego.  

Zapraszamy do zapoznania się z dorobkiem wydawniczym PBW.

Redakcja