Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

 
 
Pracownicy Wydziału
 

mgr Marta Boszczyk - kierownik
mgr Katarzyna Garbuzik
mgr Anna Knajder-Sowa
mgr Jolanta Fudali

 

 

 
Godziny otwarcia
  
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota  
9-18
9-18
9-18
9-18
9-18
10-14  

 

Kontakt
Tel. 41-344-28-61 wew. 28
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Wydział mieści się na I piętrze w budynku Biblioteki przy ul. Jana Pawła II nr 5, pok. nr 12.

 Zakres usług

Wydział świadczy usługi informacyjno-bibliograficzne na rzecz indywidualnych, zbiorowych i wirtualnych użytkowników Biblioteki. Pracownicy Informatorium oferują fachową pomoc w kompletowaniu piśmiennictwa na dany temat (np. do prac dyplomowych, zaliczeniowych i referatów), informują o zasobach własnych oraz innych bibliotek krajowych, a także o lokalizacji dokumentów i zasadach ich udostępniania. W szczególności pracownicy Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego:  

1. udzielają informacji:

 • katalogowych (pomoc w przeszukiwaniu katalogów, sprawdzanie, czy biblioteka posiada określoną publikację, pomoc w lokalizacji materiałów w katalogach bibliotek krajowych),
 • bibliograficznych (porady dotyczące ustalania strategii wyszukiwania informacji, pomoc w korzystaniu z tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji, weryfikacja i uzupełnianie danych bibliograficznych),
 • faktograficznych (niewymagające pogłębionych poszukiwań wyszukiwanie danych w oparciu o dostępne zasoby),
 • skierowujących (na podstawie katalogów komputerowych i kartkowych biblioteki, księgozbioru podręcznego, baz danych, Internetu, katalogów innych bibliotek dostępnych online);

2. udostępniają na miejscu lub w trybie wypożyczeń krótkoterminowych publikacje z księgozbioru Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego;

3. bezpłatnie realizują kwerendy bibliograficzne (zapytania wymagające pogłębionych poszukiwań w drukowanych i elektronicznych źródłach informacji);

4. opracowują i upowszechniają zestawienia bibliograficzne (także w oparciu o elektroniczne bazy danych bibliotek polskich);

5. pomagają w korzystaniu z tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji oraz z usług bibliotecznych, w tym zdalnym zamawianiu i rezerwowaniu dokumentów w systemie bibliotecznym SOWA SQL;  

6. prowadzą zajęcia biblioteczne dla uczniów wszystkich etapów nauczania na tematy zaproponowane przez nauczycieli lub bibliotekarzy (po uprzednim ustaleniu terminu).

Zasoby wydziału

Wydział dysponuje bogatym zbiorem źródeł informacyjno-bibliograficznych, na który składają się:

 • księgozbiór Wydziału - obejmuje wydawnictwa informacji bezpośredniej (encyklopedie ogólne i specjalistyczne, leksykony, słowniki językowe i rzeczowe, informatory, spisy osobowe, spisy instytucji, przewodniki) oraz informatory pośrednie (bibliografie ogólne, specjalne, regionalne i osobowe, katalogi) oznaczone w komputerowym katalogu centralnym: Kielce - Informatorium,
 • kartkowe kartoteki zagadnieniowe z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, literatury, teatru, filmu, językoznawstwa, bibliotekoznawstwa i regionu świętokrzyskiego (uzupełniane do 2002 roku),
 • Edukator - bibliograficzna, adnotowana baza współtworzona przez pracowników Książnicy w programie SOWA SQL w oparciu o zbiory własne (kontynuacja zagadnieniowych kartotek kartkowych),
 • archiwum zestawień tematycznych sporządzonych przez pracowników Biblioteki, dostępnych na stronie książnicy w zakładce Zestawienia tematyczne oraz w formie elektronicznej bazy danych,
 • Polska Bibliografia Lekarska - prenumerowana w postaci bazy danych,
 • Academica - cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych,
 • Prawo oświatowe - serwis redagowany przez pracowników Informatorium na podstawie bieżących czasopism fachowych,
 • bibliografie dostępne na nośnikach CD-ROM,
 • pełnotekstowa baza Dokumenty elektroniczne - obejmująca zestawienia bibliograficzne opracowane przez pracowników oraz cyfrowe kopie publikacji z księgozbioru PBW (w dostępie lokalnym),
 • katalogi wystaw organizowanych przez pracowników biblioteki w wersji drukowanej i elektronicznej (od 2002 roku).

Zasady korzystania

1. Prawo do korzystania z usług Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego mają wszyscy użytkownicy Biblioteki.

2. Usługi świadczone przez Informatorium są nieodpłatne.

3. Wizyta czytelników w Wydziale zostaje odnotowana w elektronicznej statystyce bibliotecznej, prowadzonej w systemie bibliotecznym SOWA SQL, na podstawie aktualnej karty bibliotecznej lub wydanej jednorazowo.

4. Zbiory Informatorium udostępniane są prezencyjnie.

5. Czytelnicy posiadający aktualna kartę biblioteczną mają możliwość skorzystania z wypożyczeń krótkoterminowych:

 • udostępnianiu na zewnątrz nie podlegają: roczniki Przewodnika Bibliograficznego, Bibliografii Zawartości Czasopism, Polskiej Bibliografii Literackiej, Bibliografii polskiej Estreichera, Bibliografia historii polskiej L. Finkla, encyklopedie z dziedziny pedagogiki, normy, publikacje wydane przed 1945 rokiem,
 • czytelnik i bibliotekarz zobowiązani są do zwrócenia uwagi na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem. Ostateczną decyzję o wypożyczeniu książek podejmuje bibliotekarz,
 • zagubienie lub zniszczenie książek wypożyczonych z Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego czytelnik zgłasza bibliotekarzowi, który ustala dalszy tryb postępowania.

6. Wydział nieodpłatnie realizuje kwerendy i sporządza tematyczne zestawienia bibliograficzne:

 • temat kwerendy można zgłosić osobiście w Informatorium, telefonicznie, pisemnie lub e-mailowo,
 • zestawienia bibliograficzne tworzone są według kolejności zamówień, a następnie wysyłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez zamawiającego,
 • kwerendy opracowywane są na podstawie zbiorów i katalogów Biblioteki oraz polskich zasobów internetowych (katalogi innych bibliotek, wyszukiwarki, bazy danych),
 • sporządzony wykaz literatury nie obejmuje wskazania lokalizacji poszczególnych dokumentów, lecz zawiera linki do katalogów i baz bibliotek, w których mogą znajdować się źródła ujęte
  w bibliografii,
 • czas realizacji kwerendy ustalany jest indywidualnie – w przypadku pracochłonnych poszukiwań bibliograficznych bibliotekarz informuje zamawiającego o terminie realizacji zamówienia.

7. Na potrzeby czytelników nieodpłatnie sporządza się kopie materiałów dostępnych w Informatorium w postaci skanów (zgodnie Regulaminem § 3 pkt 8 i 9).

8. Odwiedzających Wydział obowiązuje:

 • zachowanie ciszy,
 • poszanowanie udostępnionych materiałów,
 • wyciszenie telefonów komórkowe i nie prowadzenie rozmów za ich pośrednictwem.

9. Dopuszcza się wnoszenie laptopów i materiałów własnych.

Regulamin Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach