Katalogi kartkowe

Katalogi kartkowe zostały zamknięte - stan na dzień 31.12.2003 r.

Katalogi główne:

Główny katalog alfabetyczny wykazuje całość księgozbioru Biblioteki w Kielcach w alfabetycznym układzie autorsko-tytułowym.
Główny katalog systematyczny wykazuje całość księgozbioru Biblioteki w Kielcach w układzie zgodnym z działami UKD.
Katalog serii i wydawnictw ciągłych rejestruje pozycje z zakresu poszczególnych serii wydawniczych oraz kolejne tomy, bądź zeszyty wydawane w ramach wydawnictw ciągłych.

Podkreśleniami sygnatur wyodrębnione są książki, które znajdują się w innych niż Wypożyczalnia działach biblioteki.

Podkreślenia:

ołówkiem - książka znajduje się w Czytelni
kolorem zielonym z literą "S" - w Czytelni (zbiory specjalne)
kolorem czerwonym - w Wydziale Informacyjno-Bibliograficznym
kolorem żółtym - w Wydziale Instrukcyjno-Metodycznym
kolorem niebieskim - w Wydziale Audiowizualnym
kolorem brązowym - w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej

Katalogi główne znajdują się w pomieszczeniu na parterze obok Wypożyczalni.


Katalogi Czytelni:

Katalog alfabetyczny wykazuje książki wydane do końca 2001 roku w alfabetycznym układzie autorsko-tytułowym.
Katalog systematyczny wykazuje całość księgozbioru Czytelni w układzie zgodnym z działami UKD.
Katalog czasopism rejestruje w układzie alfabetycznym tytuły czasopism (polskich, zagranicznych oraz regionalnych) z wyszczególnieniem wszystkich roczników.
Katalogi zbiorów specjalnych (S) i zbiorów regionalnych (R) szeregują opisy katalogowe w układzie rzeczowym.
Katalog podręczników i programów nauczania zawiera opisy wg typów szkół i przedmiotów nauczania.

Katalogi Czytelni znajdują się na I piętrze w korytarzu przy Czytelni.


Katalogi zbiorów audiowizualnych:

Katalog alfabetyczny jest podzielony wg rodzajów zbiorów:
płyty - PŁ
taśmy audio - T
taśmy video - Twid
przezrocza - P
grafiki - GF
druki towarzyszące - DT
Katalog systematyczny szereguje opisy katalogowe zgodnie z działami UKD.

Katalogi zbiorów audiowizualnych znajdują się na II piętrze biblioteki.