Katalogi i bazy on-line

Katalog centralny książek i zbiorów multimedialnych

książki i wydawnictwa seryjne (ponad 99% całości księgozbioru) - systematycznie uzupełniany. Jednocześnie do katalogu wprowadzane są retrospektywnie rekordy książek i wydawnictw ciągłych znajdujących się w katalogu kartkowym.

książki obcojęzyczne - opisy bibliograficzne książek w językach obcych z różnych dziedzin wiedzy. Najwięcej pozycji jest w języku angielskim rosyjskim i niemieckim. Można tu również odnaleźć teksty w j. francuskim, węgierskim czy hiszpańskim, są to teksty oryginalne i przekłady.


zbiory multimedialne udostępniane w Wydziale Zbiorów Multimedialnych. Baza zawiera rekordy bibliograficzne dokumentów takich jak: filmy, audiobooki, tekstowe dokumenty elektroniczne, programy i gry komputerowe, gry planszowe.

Wiele rekordów bibliograficznych opatrzonych jest adnotacją treściową.

książki i czasopisma drugiego obiegu obejmują publikacje wydawane w latach 1976-1989, zgromadzone w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach. Druki te ze względów cenzuralnych nie mogły ukazywać się oficjalnie. 

Katalog centralny czasopism
czasopisma - obecnie ok. 6200 opisów czasopism znajdujących się w zbiorach biblioteki (kompletny katalog czasopism PBW). Opis zawiera podstawowe informacje o czasopiśmie oraz wykaz wszystkich roczników i numerów dostępnych w PBW.  
 
Biblioteka cyfrowa/repozytorium

biblioteka cyfrowa/repozytorium - zawiera rekordy dokumentów elektronicznych. Na ten zbiór składają się publikacje własne wydane w naszym wydawnictwie jak również skany szczególnie wartościowych dokumentów znajdujących się
w zbiorach PBW. Są to: 
artykuły, publikacje zbiorowe, bibliografie i zestawienia bibliograficzne, informatory, przewodniki po zbiorach własnych, katalogi wystaw, nagrania filmowe, publikacje okolicznościowe, skany szczególnie wartościowych dokumentów znajdujących się w zbiorach PBW. 

Obecnie baza rejestruje 1660 dokumenty.
Bezpośrednio z opisu bibliograficznego przechodzimy do pełnej treści dokumentu poprzez odnośnik pobierz.

Edukator
edukator - bibliograficzna, adnotowana baza danych, stanowi kontynuację kartkowych kartotek zagadnieniowych. Zawiera opisy artykułów z czasopism, dokumentów elektronicznych oraz pozycji zwartych (ok. 62220 rekordy). Materiał obejmuje różne dziedziny wiedzy oraz zagadnienia związane z regionem świętokrzyskim od 2003 roku.

 Czytelnik wyszukując interesujące go pozycje może korzystać z indeksów: autorskiego, tytułowego (tytuł książki, czasopisma lub artykułu), hasła przedmiotowego i innych.