Świętokrzyski System Informacji Pedagogicznej (ŚSIP)

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach tworzą wojewódzki system informacji pedagogicznej, który nosi nazwę Świętokrzyski System Informacji Pedagogicznej.

Celem systemu jest zapewnienie dostępu do różnorodnych i aktualnych zasobów informacji z zakresu edukacji wspierających szkoły i placówki oświatowe w prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz proces kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. System będzie również służyć zaspokajaniu potrzeb informacyjnych szerokiego kręgu użytkowników poszukujących informacji o edukacji i dla edukacji.

Świętokrzyski System Informacji Pedagogicznej tworzą:

  • Katalogi i bazy online Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach i jej filii obejmujące: książki i wydawnictwa seryjne; książki obcojęzyczne; zbiory multimedialne; bazę Pedagogicznej Biblioteczki Cyfrowej zawierającą rekordy dokumentów elektronicznych; bazę bibliograficzną Edukator zawierającą opisy artykułów z czasopism, dokumentów elektronicznych oraz pozycji zwartych.

  • Zasoby edukacyjne opracowywane i gromadzone przez Pracownię Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw prezentowane na witrynie ŚCDN w zakładce Informacja pedagogiczna (E-czytelnia czasopism – comiesięczny przegląd czasopism edukacyjnych; Czasopisma elektroniczne; Raporty edukacyjne; Prawo oświatowe, Wolne lektury) oraz elektroniczna baza gromadząca informacje o formach doskonalenia zawodowego nauczycieli ŚCDN (zakładka Oferta). Planowane jest włączenie do systemu katalogów i baz online obejmujących zbiory Biblioteki i Medioteki Języka Niemieckiego ŚCDN.

  • Baza linków edukacyjnych – zbiór stron WWW bibliotek, uczelni i instytucji kultury w Kielcach, placówek doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty oraz stron internetowych z zakresu edukacji.

(źródło: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)
                                             http://www.scdn.pl/index.php/informacja-pedagogiczna/system-informacji

Oferta doskonalenia na rok szkolny 2014/2015