Odwołanie XXX Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej

Szanowni Państwo, Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Pan Cezary Błach odwołuje XXX Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej w dniu 24 marca 2020 roku.  Nowy termin - w stosownym czasie - podany zostanie do publicznej wiadomości.

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy