Profilaktyka uzależnień w szkole i placówkach oświatowych - wystawa

Jednym z priorytetów edukacyjnych na rok szkolny 2019/2020 jest Profilaktyka uzależnień w szkole i placówkach oświatowych. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach przygotowała wystawę poświęconą temu zagadnieniu. Ekspozycja jest skierowana do nauczycieli, pedagogów, psychologów, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz do zainteresowanych tym tematem.
Część prezentowanych materiałów (książek, artykułów w czasopismach, filmów) zawiera zagadnienia ogólne na temat przygotowania i organizacji profilaktyki nałogów. Są to przykładowe programy profilaktyczne, które można wdrożyć do realizacji w szkole i innych placówkach oświatowych.
Informacje na temat poszczególnych uzależnień (takich jak alkoholizm, nikotynizm, narkomania, hazard, uzależnienie od Internetu, gier komputerowych, telefonu) stanowią oddzielną część ekspozycji. Ujęto tu materiały zawierające zarówno teorię, jak i praktykę.
W części teoretycznej zostały opisane przyczyny powstawania nałogu u dzieci i młodzieży, przebieg uzależnienia. Praktyczna strona, gdzie odbiorca może zapoznać się z konkretnymi działaniami służącymi zapobieganiu uzależnień, to między innymi scenariusze, konspekty lekcji, w tym godzin wychowawczych. W czasie zajęć profilaktycznych można wykorzystać także filmy edukacyjne i fabularne. Przykłady takich filmów, gdzie tematyka wiąże się z nałogami i zgubnymi ich skutkami, są zaprezentowane na wystawie.

Wystawę można zobaczyć na I piętrze biblioteki, do 10 marca 2019 roku.
Zapraszamy.

Ewa Lewicka
Robert Kardas

Zapraszamy do galerii