Zapraszamy na lekcje biblioteczne do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.
Lekcje prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli bibliotekarzy.

Wybierz jeden z tematów, zadzwoń do nas i umów termin spotkania

Tematy lekcji bibliotecznych

SZKOŁY PODSTAWOWE

Klasy I-III
W świecie przygód Koziołka Matołka. Twórczość Kornela Makuszyńskiego
W krainie baśni. Popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena
Tuwim w bibliotece
Poznajemy się lepiej przy tworzeniu lepszej książki
Budowa książki
Droga książki - od autora do czytelnika
Segregujemy odpady

Klasy IV-VI
Od papirusa do e-booka
Książka wczoraj i dziś
Książka przyjacielem dziecka
Poznajemy budowę książki tradycyjnej
Budowa i podział czasopism
Korzystamy z encyklopedii. Rodzaje encyklopedii i ich budowa
Zapoznajemy się ze słownikiem ortograficznym
Poznajemy źródła informacji bezpośredniej i pośredniej
Tajemnicze katalogi tradycyjne i on-line
Co wiem o książce i bibliotece? – gry i zabawy dydaktyczne
Poznajemy Bibliotekę Pedagogiczną
W bibliotece pedagogicznej – jak korzystać z usług bibliotecznych
Katalog przewodnikiem po bibliotece
Jak korzystać z katalogów biblioteki pedagogicznej
Droga książki - od autora do czytelnika
Efektywna nauka
Czytam więc jestem. Jak dobrać książki do swoich zainteresowań
Pamięć a efektywność uczenia się
Notatka tradycyjna i mapa myśli
Janusz Korczak
Julian Tuwim dzieciom
Kornel Makuszyński - pisarz ze słońcem w herbie
Z klasą po regionie świętokrzyskim. Region kielecki
Szlakiem miejsc pamięci powstania styczniowego w powiecie ostrowieckim
Polityka regionalna i strukturalna Unii Europejskiej


GIMNAZJUM

Biblioteka i czytelnia miejscem pracy umysłowej ucznia
Biblioteka pedagogiczna, jej zbiory i zasady korzystania
Jestem samodzielnym użytkownikiem biblioteki pedagogicznej
Biblioteka pedagogiczna warsztatem pracy ucznia szkoły gimnazjalnej
Jak korzystać z katalogów biblioteki pedagogicznej
Źródła wiedzy w naszej bibliotece
Dokumenty gromadzone w bibliotece i ich wartość informacyjna
Książka popularnonaukowa i jej budowa
Czasopismo – źródło aktualnej wiedzy
Czasopisma - źródła informacji w bibliotece
Źródła informacji bezpośredniej i pośredniej w pracy ucznia
Źródła wiedzy o regionie świętokrzyskim w zasobach PBW w Kielcach
Bazy Biblioteki Narodowej w Internecie
Biblioteka cyfrowa jako forma samokształcenia
Ekslibris - znak własnościowy książki
Kicz – współczesna rzeczywistość
Telefon komórkowy przyjaciel czy wróg
Pamięć a efektywność uczenia się
„Ciężka to rzecz urodzić się i nauczyć się żyć”. Słuchowisko radiowe na podstawie pamiętników Janusza Korczaka
Pamięć nie dała się zgładzić Katyń 1940
Witulin - fabryka tektury Gombrowiczów Unii Europejskiej

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Biblioteka, jej zbiory i zasady korzystania
Warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki
Korzystamy ze zbiorów biblioteki pedagogicznej
Jestem samodzielnym użytkownikiem biblioteki pedagogicznej
Biblioteka pedagogiczna warsztatem pracy ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
Źródła informacji bezpośredniej i pośredniej w poszukiwaniach bibliograficznych
Z katalogami on-line wybranych bibliotek “za pan brat”
Wykorzystanie zasobów bibliotek cyfrowych w pracy własnej ucznia
Bazy Biblioteki Narodowej w Internecie
Tworzenie zestawienia bibliograficznego do podanego tematu
Sporządzamy zestawienia bibliograficzne
Opis bibliograficzny tworzony na potrzeby bibliografii załącznikowej
Tradycyjne i elektroniczne źródła informacji w PBW. Sporządzanie bibliografii załącznikowej jako pomoc w przygotowaniu się do matury z języka polskiego
Tworzenie bibliografii podmiotowo-przedmiotowej
Wyszukiwanie informacji w źródłach tradycyjnych i elektronicznych
Książka w życiu człowieka
Książka popularnonaukowa i jej budowa
Reklama prasowa i telewizyjna
Źródła wiedzy o regionie świętokrzyskim w zasobach PBW w Kielcach
Konecki Szettel – kultura żydowska w historii miasta Końskie
Zabytki powiatu włoszczowskiego

Lekcje biblioteczne prowadzone są w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach i jej filiach:

KIELCE
ul. Jana Pawła II 5
tel. 41 344 28 61

BUSKO ZDRÓJ
ul. Armii Krajowej 19
tel. 41 378 39 27

JĘDRZEJÓW
ul. 11 Listopada 37
tel. 41 386 37 35

KAZIMIERZA WIELKA
ul. Partyzantów 23
tel. 41 352 17 31

KOŃSKIE
ul. Zamkowa 5
tel. 41 372 34 64

OPATÓW
ul. Słowackiego 54
tel. 15 868 34 21

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Os. Ogrody 26
tel. 41 262 70 31
PIŃCZÓW
ul. Nowy Świat 3
tel. 41 357 24 62

SANDOMIERZ
ul. Sokolnickiego 4/7
tel. 15 832 23 36

STARACHOWICE
ul. Kościelna 30
tel. 41 274 71 54
STASZÓW
ul. Świerczewskiego 7
tel. 15 864 25 11
WŁOSZCZOWA
ul. Wiśniowa 10
tel. 41 394 32 39